Voice Finfinne Banner

Ibsa Adda Addaa

Duula Abbaa Biyyummaa Oromoon Finfinnee Irratti Qabu Haquuf Baname
(Ibsa Waldaa Maccaa fi Tuulamaa)

Guutuu isaa

Finfinneen Tooftaa Gabroomfataaa Qullaa Dhaabe (Ibsa Qaama Cehumsa Adda Bilisummaa Oromoo) Guutuu isaa

Finfinnee Oromiyaa Irraa Adda Baasuuf Tarkaanfiin Fudhatamaa Jiru Yakka Oromummaa Irratti Raawwatamaa Jiruu fi Gochaa Seeraa Alaa Ti (Ibsa Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa) Guutuu isaa 


Fuula kana irratti ibsa dhaabotni Oromoo adda addaa baasaan akka wal duraa booda bahanitti dubbiftotaaf dhiyeessina. Akkasumas seenaa Finfinne beektota adda addaan galmaa'an maxxansina.

Ibsa dhabni Oromoo baase kan nuti hin argiin yoo jiraate nuuf ergaa. Seenaa Finfinnes barreeffamaanis ta'ee walaloon yoo qabaattan nuuf ergaa.Jalqaba


Seenaa Finfinne


Seenaa Finfinne I (Obbo Taammanaa Bitimaan)

Seenaa Finfinne II (Doktar Makuriyaa Bulchaan)Walaloo

Geerarsa bara Finfinne humnaan qabamte geerarrame

Wallee Finfinne

Maaramee